Top

Kako postati naš član?

  /    /  Kako postati naš član?

V Društvo Sloventa se lahko včlani vsakdo, ki se zanima za transakcijsko analizo in želi sodelovati v dejavnosti društva.
V ta namen je potrebno izpolniti obrazec PRISTOPNA-IZJAVA* in plačati članarino za tekoče leto.

Član društvu Sloventa je hkrati tudi član EATE, društvo zanj plačuje EATI redno letno članarino.

Pristopno izjavo skupaj z dokazili pošljite na e-mail: obvestila@sloventa.si

Člani, ki imajo sklenjen dogovor z EATO ali ITAA o opravljanju izpita  CTA, morajo biti člani društva Sloventa neprekinjeno ves čas trajanja dogovora. 

 

ČLANARINA DRUŠTVA SLOVENTA ZA LETI 2022 in 2023

Članarino se plača do 31.3. vsako leto. Višina članarine za leto 2022 in 2023 znaša:

za člane brez TA naziva:     40 EUR
za člane s pogodbo z EATO/ITAA  za CTA in certificirane terapevte (CTA):  50 EUR
za PTSTA/CTA učitelje in TSTA:    85 EUR
za člane SINTE in drugih sorodnih org. – brez TA naziva: 20 EUR
za člane SINTE in drugih sorodnih organizacij s strokovnim nazivom
je članarina:
  
za člane s pogodbo z EATO/ITAA za CTA: 50 EUR
za PTSTA/CTA učitelje in TSTA   85 EUR


Letno članarino vplačate na transakcijski račun društva Sloventa:

IBAN:   SI56 0201 0009 2460 657, bic banke:LJBASI2X ,
koda namena: OTHR
namen plačila: Članarina za leto…  IME PRIIMEK
referenca 99
Prejemnik: Društvo Sloventa, Bratovševa ploščad 2, 1000, Ljubljana

 

* Pristopno izjavo lahko izpolnite in podpišete tudi v programu Adobe Reader. Navodila za podpis so tukaj.